A B C D E F G I K M P Q Š T W

G

Miežių rūšis, pasižyminti itin auksine spalva. Šios rūšies miežiai septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose buvo labai populiarūs salyklinio viskio gamyboje.  
Informacijos lietuvių kalba ieškokite prie "Grūdinis viskis" termino.
Grūdinis viskio spiritas gaminamas iš miežių bei įvairių kitų nedaigintų grūdų, jį distilioujant koloniniais distiliavimo aparatais.